اخلال درهژمونی غرب بااستیلای علمی ایران
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگی -سیاسی افتاب ولایت - شماره دوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از سوال های قابل تامل وحایز اهمیت که در اذهان جستجوگر مد نظر است چرایی دشمنی غرب با انقلاب اسلامی است. کدامرقابت باعث این ستیزه جویی است ؟ هزینه های بالای اجتماعی ومالی که غرب در این دشمنی می پردازد برای کدام اهداف ومنافع می باشد؟ یکی از دلایل اصلی این دشمنی شکستن انحصار وهژمونی علمی غرب توسط ایران است.